skip to search skip to navigation skip to main content

FN’s bærekraftsmål

Astellas bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål

På FNs årlige generalforsamling i 2015 vedtok medlemslandene FNs bærekraftsmål.

Disse bærekraftsmålene består av i alt 17 delmål som fokuserer på å løse klodens største problemer innenfor bl.a. sult, ulikhet og klimaendringer innen 2030. FN setter her kursen mot en bærekraftig fremtid for alle, og det ønsker Astellas som virksomhet, og som en del av verdenssamfunnet, å bidra til.

Derfor er noen av Astellas forretningsmål direkte knyttet opp mot bærekraftsmålene. Det dreier seg spesielt om de målene som handler om god helse (mål 3), rent vann og gode sanitærforhold (mål 6), stoppe klimaendringene (mål 13) og liv på land (mål 15).

Klikk på bildet og les mer om bærekraftsmålene.

Under bærekraftsmål 3 har Astellas definert fire innsatsområder. Vi skal være med å:

  • utvikle nye innovative legemidler
  • sikre bedre adgang til medisin
  • styrke lokale helsesystemer
  • formidle kunnskap om helse og trivsel

Les mer om vår forretningsetikk [sett inn Code of Conduct]

Slik støtter vi FNs bærekraftsmål – et eksempel

Det er vanskelig å gjøre lønnsomme forskningsinvesteringer i u-landsmedisin. Derfor må befolkningen ofte være uten behandling. Astellas tar ansvar for å forbedre folkehelsen i den tredje verden og forsker på utbredte, men neglisjerte, tropiske parasittsykdommer.

I 2016 inngikk vi forskningsavtaler med:

  • det japanske forskningsinstituttet AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) om å utvikle en behandling mot parasittsykdommen Chagas
  • Tokyo Universitet om å utvikle en risbasert vaksine mot kolera og coli-infeksjoner

Policy for informasjonskapsler  | Personvernpolicy for nettsted  |  Betingelser og vilkår for bruk Copyright  ©  2019 Astellas Pharma