skip to search skip to navigation skip to main content

SAMARBEIDSAVTALER

Vi sikrer åpenhet

Astellas har et løpende samarbeid med helsepersonell og pasientforeninger. Vi setter stor pris på denne faglige dialogen, som er uunnværlig i arbeidet med å utvikle legemidler med pasientens behov i sentrum.

Vårt samarbeid foregår i full åpenhet og er underlagt regler som tar høyde for alle sider av relasjonene mellom oss og våre samarbeidspartnere.

I Danmark, Norge, Sverige og Finland er vi medlem av Legemiddelindustriforeningen og følger dermed de etiske reglene som er gjeldende under ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien), hvor vi blant annet forplikter oss til å offentliggjøre avtaler med leger og annet helsepersonell for å sikre åpenhet og gjennomsiktighet i samarbeidet.

På europeisk plan er Astellas medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – en non-profit paraplyorganisasjon som samler og representerer en lang rekke aktører innenfor legemiddelindustrien i Europa. Også i EFPIA har vi forpliktet oss til å dokumentere og offentliggjøre avtaler med helsepersonell og helseorganisasjoner som f.eks. pasientforeninger.

Les mer her

Policy for informasjonskapsler  | Personvernpolicy for nettsted  |  Betingelser og vilkår for bruk Copyright  ©  2019 Astellas Pharma